Contributie

De contributie bedraagt € 175,- per jaar. Deze contributie kan jaarlijks in januari in één keer worden betaald door middel van het overschrijven op het bankrekeningnummer van het gospelkoor of via automatische incasso, hiervoor dient een machtiging te worden afgegeven.

Opzegging dient schriftelijk te worden gedaan en voor het einde van het jaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft onverkort de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.