Contributie

De contributie bedraagt € 160,- per jaar. Deze contributie kan jaarlijks in januari in één keer worden betaald door middel van het overschrijven op het bankrekeningnummer van het gospelkoor of via automatische incasso. Een andere mogelijkheid is het gespreid betalen (in vier termijnen van €40,-) via automatische incasso. Voor het betalen via automatische incasso dient een machtiging te worden afgegeven.

Per 1 januari 2024 zal de contributie €175,- per jaar zijn (€43,75 per kwartaal)

Opzegging dient schriftelijk te worden gedaan en voor het einde van het kwartaal.